“Partnership for Missional Churches” (PMC) en “Listening Process”

“Ses Ontwrigtende Missionerende Praktyke” help ons om nuwe gewoontes in ons kerk-wees te ontwikkel. “Dwelling in the Word”, “Dwelling in the World”, „Spiritual Discernment“ en “Missional Action“. is deel van wat nodig is om ons toe te rus om dissipelmakers te wees; om die Koninkryk van God aan te kondig’, om te oefen hoe om God-aan-die-werk raak te sien en te vernoem.

Die volgende belangrike praktyk is dié van gasvryheid. Die gawe van gasvryheid se doel is in die eerste plek nie dat ek ‘n tuise vind nie, maar veel meer dat die vreemdeling ‘n tuiste vind. Verder gaan dit oor om te kan erken wanneer iemand ons verwelkom. Hoe lyk sulke openheid in die gemeenskap waarin jy geplaas is om te dien?
Wat beteken dit vir jou plaaslike gemeente waar daar baie vreemdelinge in die onmiddellike omgewing is, wat op soek is na ‘n tuiste?

Laat ons vol verwagting dien as kerk.


Vereinigte Evangelisch Lutherische Kirche im Südlichen Afrika (VELKSA)

Tristan Krueger und Hans Lange haben in Stellenbosch mit einem Vollzeit Theologiestudium begonnen. Marnus und Jacques Stadler studieren in Pretoria. Wir wünschen ihnen viel Freude und Segen dazu. Felix Meylahn wird sie als Mentor begleiten.

Gibt es Mitglieder aus unserer Kirche, die berufen sind ein Theologiestudium zu beginnen?

Die Uni Stellenbosch ist die bevorzugte Ausbildungsstätte für das Theologiestudium in Südafrika. Sind Sie an einem Studium interessiert, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem Pastor. UELCSA gewährt Stipendien. Bitte beten Sie auch darum, dass Gott Personen ruft und diese den Ruf auch hören.


ELKSA (Kapkirche) Internetpräsenz

Einige Gemeinden müssen dem Büro noch einen kurzen Text zur Geschichte und Informationen für die Webpage zur Verfügung stellen. Es ist wichtig, dass ein Link zur Website der Gemeinde verfügbar ist.

Bitte benutzen sie unsere neue Webpage http://lutherancape.org.za

Sollten Sie Fehler bemerken, oder einen Beitrag haben, dann melden Sie sich bitte bei office@elcsacape.co.za.


Opleiding van predikers en leke

Die eerste byeenkomste het plaasgevind en was goed bygewoon. By hierdie ontmoetings het dit duidelik geword dat ons doel nie net moet wees om  predikers op te lei nie, maar ook om algemene geloofskursusse aan te bied sodat ons kan groei in ons kennis van geloofsake en toegerus kan word om te lewe as gelowiges tot eer van God. Dus is almal uitgenooi om deel te neem.
Vir meer besonderhede kontak Anja Spieske by pastor@lutheran-pe.org


Church Council

The Church Council will meet from 16-17 March in Cape Town.

Circuit Conference West (CCW)

The Church Day will take place on 3 March 2019. More information to follow.

ELKSA (Kaapse kerk) het ‘n nuwe webwerf

Ons het ‘n nuwe webwerf http://lutherancape.org.za. As daar enige foute is of as u ‘n bydrae wil maak, stuur dit aan office@elcsacape.co.za