Synod 2019 Our synod took place from 6-8 September 2019 at St Andrews Lutheran Church in East London. The informative and challenging presentations by the guest speakers on the topic “Biblical and socio-economic/socio-political perspectives on land”, invited the members of synod to engage in a lively debate in small groups. Resolutions were taken and will be forwarded to the congregations for action. Members of Church Council were elected: President of Synod: Mrs Bettina du Buson from St Andrews in East London; Treasurer: Mr Klaus-Gerd von Pressentin (Stellenbosch); Lay members Mr Raymond Kok (Strand street) (CCW) and Mr Craig Lutge (Luther Brakfontein) (CCE); Theologian Pastor H-P von Fintel (St Andrews) (CCE). We wish them much joy in serving the Body of Christ.

Congregations i) The St Crucis congregation, Beacon Bay have gratefully received Pastor em Oziel de Oliveira as interim pastor for one year. We are grateful that Oziel and Cheryl de Oliveira are with us and serve with so much joy and dedication. ii) The Southern Cape congregation will be vacant from 01.10.2019 due to the retirement of Pastor Wolf von Kilian. We thank Wolf and Ruth von Kilian for their service of 3 years. During the vacancy the congregations will be served by various pastors and preachers. We are grateful that Pastor em Reinhard Keding from Germany will serve the congregation as locum tenens for 10 weeks from January until March 2020. Let us keep them in our prayers. iii) The Church of the Cross in Bellville will be vacant from 01.10.2019 due to the resignation of Pastor coll. Matome Sadiki. We thank Matome Sadiki for his servant leadership. We wish Matome, Christina, Edna and Noa all a wonderful start in Germany. Let us keep the congregation and them in our prayers.


Nuus – Biskop

Nuus uit die Biskop se Kantoor vir Oktober en November 2019

Sinode 2019 Die sinode het vanaf 6-8 September 2019 by die St Andrews Lutherse Kerk in OosLonden plaasgevind. Die Tema van die sinode, “Biblical and socio-economic/socio -political perspectives on land”, het tot goeie gesprekke gelei en ons meer bewus gemaak van moontlikhede hoe ons as kerk betrokke kan raak in die gemeenskap. Die kerkraad is verkies. President van die sinode: Mev Bettina du Buson (St Andrews, Oos Londen); Tesourier is Mnr Klaus-Gerd von Pressentin (Stellenbosch); verdere lidmate: Mnr Raymond Kok (Strandstreet) (CCW) en Mnr Craig Lutge (Luther Brakfontein) (CCE) en Pastor H-P von Fintel (St Andrews) (CCE). Mag die Here hulle krag en wysheid gee vir die amp.

Uit die Gemeentes i) Die St Crucis gemeente in Beacon Bay is nie meer vakant nie. Ons is dankbaar dat Pastor em Oziel de Oliveira uit die Lutherse kerk in Brasiliȅ saam met sy vrou Cheryl vir een jaar met ons sal wees. ii) Die Suidkaap gemeente (Tuinroute) sal vanaf 01.10.2019 vakant wees. Pastor Wolf von Kilian tree af op 30.09.2019. Ons is dankbaar vir Wolf en Ruth von Kilian vir hulle bediening van 3 jare. Pastor em Reinhard Keding uit Duitsland sal vanaf Januarie tot Maart 2020 uithelp in die bediening. Mag die Here die werk van sy kerk seȅn. iii) Die Kruiskerk in Bellville is vanaf 01.10.2019 vakant. Pastor Matome Sadiki het uit sy pos bedank en sal terugkeer na Duitsland. Ons wens Matome, Christina, Edna en Noa ‘n goeie begin en toekoms in Duitsland.

ELKSA (Kaapse kerk) het ‘n nuwe webwerf Ons het ‘n webwerf http://lutherancape.org.za. As daar enige foute is of as u ‘n bydrae wil maak, stuur dit aan office@elcsacape.co.za