Liewe Christa

Een van die dae vier ons alweer Paasfees. Toe ek ‘n jong meisie was op die platteland, het ons natuurlik die betekenis van die Pase geweet, maar vir ons was dit egter die laaste langnaweek voor die winter, waar ons kon gaan uitkamp of ver ry om familie en vriende te gaan besoek.

Toe ek in Europa gaan woon, het ek agtergekom Paasfees beteken paashasies en paaseiers en algaande ook begin kennis neem van al die gebruike voor die Paasfees.

Daar het dit begin met Aswoensdag, wat eers net ‘n aand van jolyt en feesvier was, die laaste in die feesseisoen na Kersfees, waar-tydens daar groot balle en onthale was voordat die ernstige tyd van die Pase begin. Algaande het dit ‘n ander betekenis gekry: vir ge-lowiges was dit die begin van die tyd van bepeinsing en boetedoening, wanneer ‘n priester die teken van die kruis met as op die gelowige se voorhoof maak, ook ‘n tyd van reiniging van liggaam en gees, vir baie ‘n tyd om te vas of afstand te doen van iets wat hul graag doen of eet of drink.

Toe ek na baie jare in Bellville gekom het en lidmaat van die Kruiskerk geword het, het ons alreeds op Woensdag (Aswoensdag) begin met die Paasoordenking wat die ses weke voor Paasfees ingelui het.

Die kleure van die bekleedsels voor die preekstoel en op die altaar het verander na pers (lydenstyd), die kleur vir erns en besinning.

Die laaste Paasoordenking vind plaas op die Woensdag voor Wit-tedonderdag. Op dié dag word pers vervang met wit. Die Nagmaal wat dan gevier word, wys al hier na die vreugde van die Paasfees.

Op Wittedonderdagaand vind ‘n baie ernstige diens plaas van boetedoening en inkeer, waar die Laaste Avondmaal van Jesus met sy dissipels gedenk word. Ook ons in die Kruiskerk vier ons nag-maal in die sin om Jesus te begelei tot by Sy kruisiging op Goeie Vrydag. Op Goeie Vrydag is die kleur in die kerk swart – treur en hartseer oor Jesus se kruisdood Maar dit word Goeie Vrydag gen-oem en beteken dat, ten spyte van die lyding aan die Kruis, dit die goeie nuus is dat Jesus vir ons sondes gesterf het, sodat ons vergiffenis van ons sondes mag ontvang en die ewige lewe mag hê.

Gedurende die Paastyd word pragtige oratoriums aangebied. Ek hoor graag die Messiah Passie van Handel. Die musiek is hartverskeurend, maar eindig in ekstase, vreugde oor die Opstand-ing. Dan sien ek uit na Paassondag waar die kleur in die kerk wit is. Wit, die kleur van vreugde en oorwinning, ‘n heuglike dag wanneer alle kerkklokke beier en aangekondig word: Die Heer het op-gestaan, waarlik, die Heer het opgestaan.

Dit help my baie dat die kerk hierdie uiterlike tekens gebruik om die Pase binne te gaan, sodat mens op meer verstaanbare en in-druksvolle wyse die blye boodskap aan die einde van die lydenstyd mag ervaar.

Liewe Christa, net sodat jy ‘n bietjie meer weet van hoe ons in ons Lutherse Kruiskerk die Paasfees vier.
Liefde en groete
Martie