DiekerkhetvandiebeginvanJunie afmetdie projek begin en tuisgemaakte sop vir R 10.00 begin verkoop.

Verskeie sop soorte soos hoender noodle, broccoli, boontjie en groente het groot aanklang gevind en baie vining was 250 porsies van die hand gesit.

Daarwasookverskeiebrode,botter en suurlemoensapbeskikbaar. Alleproduktewas geskenk en gelde wat ingesamel is bly by die kerk. Ons hoop om die produkte te kan uitbrei met verskei tuisgemaakte konfeite, ingelegde groente en vrugte.

Ons verwelkom ook alle soorte naaldwerk.