Die Andrag-Familie 1895-2004: vyf geslagte later

Op 18 Januarie 1895 bestyg Paul en Anna (geb. Siebörger) Andrag die passasiersboot, die Norman, en verlaat hul vaderland. Paul is deur die Morawiese Sendinggenootskap uit Duitsland gestuur om op Genadendal die winkel te bestuur. Die afskeid van hul geliefdes was swaar, maar soos die jong Anna in haar dagboek skryf “Die gedagte dat God vir ons hierdie weg bestem het, en dat dit seker vir ons albei bedoel en goed sal wees, vervul my met sekerheid en sielsrus”. Op 4 Februarie 1896 gaan die jong paar in Kaapstad aan wal en vertrek na Genadendal. Gedurende hierdie tyd word die kinders Paul, Martin, Walter. Alfred, Gertrud, Hildegard en Hellmut gebore. In 1905 vertrek die gesin na die Sendingstasie naby Tulbagh en Gouda om daar die winkel te bestuur. Paul het gou besef dat die plaaslike boere baie probleme weens gebrek aan goeie landboutoerusting het en hy het begin om toerusting uit Europa in te voer. Oor die jare heen het Paul se vyf seuns by die Maatskappy aangesluit en baanbrekerspraktyke aan die boere voorgestel. Teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog was al vyf seuns aktief en het die maatskappy P. Andrag en Seuns geheet en was in Modderdamweg in Bellville gevestig. In 1950 word Agrico Masjinerie gestig en word die invoer van trekkers, wat deur die oorlog onderbreek was, hervat. Albei maatskappye het stabiel gegroei en vandag is daar 4 fabrieke en 35 takke in Suid-Afrika. In Desember 2000 het die nasate van Paul Andrag besluit om die twee maatskappye saam te voeg en is Andrag Agrico gestig. Die vyf broers en twee susters was bekend vir hulle hardwerkendheid en naastediens en het na die Tweede Wêreldoorlog etlike vlugtelingsgesinne na Suid-Afrika help immigreer. Verskeie van hulle is nog steeds aktiewe lidmate van die Kreuzkirche in Bellville, o.a. Weber, Paschke, Wenzel, Hammer, Prüter en verskeie ander. Hulle het ook na die oorlog pakkies opgemaak met varkspek, sjokolade en ander voedsame produkte en het die pakkies eiehandig in ongebleikte linne toegedraai en met die hand toegewerk, sodat familie en vriende in Duitsland die materiaal in klere vir die kinders kon verwerk.

Die familie het ook elke jaar op die familieplaas Dassenberg naby Malmesbury ‘n groot sametrek gehou vir werknemers en hul gesinne waarheen almal opgetrek het. Hulle het ook talle werknemers na Duitsland gestuur vir verdere ondervinding en om ambagte te leer. Vandag het talle van hulle hul eie ondernemings. Die Andrags was ook aktief by verskeie Lutherse gemeentes betrokke as kerkraadslede en nuwe Andrag-lidmate het diep spore getrap waaronder Bernard en Walter. In Bellville was Martin en Hannah en Alfred en Marianne Andrag in die vyftigerjare en langer, ywerig betrokke in die toe nog Teddingtonsaal en later ook in Middelstraat. Die eerste twee katkisante in die Teddingtonsaal van die derde geslag, Hans en Heidi Andrag, het katkisasieklasse by Pastor Brandt ontvang. In die vroeë sestigerjare het Marianne en Alfred Andrag een erf en Hellmut Andrag twee erwe, teen ‘n nominale bedrag aan die kerk verkoop. Vandag staan die Kreuzkirche daar. Nog ‘n bekende instelling was die Nikolausfeste wat vir ongeveer tien of twaalf jaar op die plaas De Bron van Martin en Hannah Andrag gehou is. ‘n Gebeurtenis wat nog lank onthou sou word. Die Andrag Agrico het twee wêreldoorloë, depressies en periodieke droogtes oorleef en hoop dat die toekoms so stabiel soos sy verlede sal wees. Te danke aan die maatskappy en die familie se konserwatiewe filosofie, is langtermynverhoudings met kliënte, familie en vriende gesmee, wat gegrond is op wedersydse vertroue en geloof.

(Hierdie is die effens verkorte weergawe van ‘n berig wat deur Heidi VoigtAndrag opgestel)